Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sarpsborg

E18 Retvet-Vinterbro ny/utbedring av veg
16km. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av kvartalsbygg med parkeringskjeller sørøst i Sarpsborg sentrum
Kvartalet er totalt på ca. 3.200 m2. Parkeringsetasjene bør romme 200 plasser.
Nybygg av bibliotek i Sarpsborg
På tomta står idag BUL sitt gamle bygg.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Etablering av opptil 60 boliger med uteområder, lekeplass etc. Tett, lav småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Sarpsborg
Totalt 200-220 boliger på Groth feltet sammen med Betongbygg Eiendom AS og to private grunneiere.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Utvidelse av sykehjem i Sarpsborg
Totalt 96 plasser. Utvidelse med 32 sykehjemsplasser.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Bredbåndsutbygging i Viken fylke
Det skal bygges ut bredbånd til ca 1400 husstander, fordelt på 22 prosjekter i 6 kommuner.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Nybygg av småhus i Sarpsborg
Planområdet er på ca. 5 daa. Det skal bygges firemannsboliger og rekkehus 60-120 kvadratmeter per enhet.
Nybygg av leiligheter og forretning i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1/242, 1/160, 1/1610, 1/703 og 1/149. 7,5 daa.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Pellygata 74‐78.
Nybygg/utbedring av bru på Fylkesveg 594 Grimsøy bru i Sarpsborg
Bygge ny bru parallelt med dagens. I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Ny gymsal ved ungdomsskole i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utbedring av Fylkesveg 118 Skjeberg kirke Sarpsborg
Masseutskifting og stikkrenner (80m)
Forsterking av Østre Trøsken bru på Fylkesveg 114 i Sarpsborg
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Oppgradering av to busslommer på Storhaugen i Sarpsborg
Oppgradering av de to busslommene på hver side av Statsminister Torpsvei. Oppgraderingen innebærer blant annet forlengelse av busslommene og høyere kantsteiner.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: