Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Råde

Nybygg av boliger i Råde, trinn 1
Ca 450 boenheter. Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av næring og leiligheter mm i Råde
Næring i 1 etasje og leiligheter i 2-3 etasje. Gnr/bnr: 60/12, 23, 24, 42, 44 og 63/34.
Utvidelse av miljøpark i Råde
Gnr/bnr: 79/1 og 80/2. Utvidelsesområdet er på ca. 56,5 daa, hvor område for deponi utgjør ca. 31 daa og område for nydyrking er ca.17 daa. Øvrig område vil reguleres som vegetasjonsskjerm og utgjør ca. 26 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: