Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 3-4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nytt signalsystem for øvl, Ski-Kornsjø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av leiligheter på Langhus i Ski kommune
Hører sammen med Langhus kultur- og idrettsbygg. Nordre Follo kommune vil overta kultur- og idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av leiligheter og townhouse på Kolbotn i Oppegård
56 selveierleiligheter fordelt på tre leilighetsbygg på fem etasjer og 14 townhouse. Theodor Hansens vei 6a-b, 8b, 10a-b, 12a-d og 14a-d. Gnr/bnr: 40/1, 43, 148, 233, 234, 383, 433, 575, 735, 810, 908, 931, 963, 991, 992, 993 og 50/36.
Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg på tomten.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 2
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Totalt ca 450 boliger på området. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Totalt ca 450 boliger på området. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 2
40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 2
Trinn 2 25+28 leiligheter. Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 4
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 1
Gnr/bnr: 40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 1
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 3
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av rekkehus ved Drømtorp i Ski, trinn 2
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg omsorgsboliger l i Kolbotn sentrum, BT3
Oppegård kommune har i Kommunestyret vedtatt å selge tomten BT3 i Kolbotn sentrum, mot at kjøper oppfører svømmehall på tomten som del av vederlaget. Kjøper står videre fritt til å utvikle resten av tomten til boliger slik den er regulert for i områdeplanen for Kolbotn sentrum. Prosjektet omfatter også oppføring av et flytende basseng ute på Kolbotnvannet.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,4 km. Trånås gård/Tronåsveien-Tomter/Hobøl.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Brufjellveien (Fjell)-Enebakk kommunegrense. 3,1 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 3 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Roald Amundsens vei. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av svømmehall i Kolbotn sentrum, BT3
Oppegård kommune har i Kommunestyret vedtatt å selge tomten BT3 i Kolbotn sentrum, mot at kjøper oppfører svømmehall på tomten som del av vederlaget. Kjøper står videre fritt til å utvikle resten av tomten til boliger slik den er regulert for i områdeplanen for Kolbotn sentrum. Prosjektet omfatter også oppføring av et flytende basseng ute på Kolbotnvannet.
Nybygg av pumpestasjoner og tunnel i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Planarbeid igangsatt. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Bør plasseres sentralt og nær nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Erstatning for Vevelstadåsen barnehage. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Ersatte/fornyelse av ungdomsskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ersatte/fornyelse og utvidelse av barneskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Utvidelse til 4 parallell skole. Kostnad er ukjent.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Bru-Fjellveien i Ski kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 30 Kjeppestadveien i Ski
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: