Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nesbyen

Nybygg av hytter i Nes
100-150 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
80-100 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
90-100 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
70-80 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
40-50 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
35-40 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Sanering og nyetablering av vann-, avløp- og overvannsnett i Nes kommune
Sanering og etablering av nytt vann-, avløp og overvannsnett i Stasjonsvegen, Øynan, Jordeshagen, deler av Alfarvegen, deler av Møllevegen. I tillegg skal veg og fortau utenom grøft bygges opp igjen. Strekkene er på til sammen ca. 1520 m. På deler av strekningen skal det benyttes No-dig operasjon med utblokking av vannledning. Entreprisen omfatter også kryssing av Rukkedøla (graving) og RV 7 (boring).
Rassikring/rensk, fanggjerde på Rv 7 Beia/Liodden i Nes
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels.
Rassikring/rensk og fanggjerde på Rv 7 Kjerringvika i Nes
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: