Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Modum

Riksveg 35 Hokksund-Vikersund, ny veg i ny trasé
Investeringsbehov fram mot 2050. Firefelts veg.
Ny 2-felts veg på Riksveg 35 Vikersund-Hønefoss/Styggedalen
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2. Investeringsbehov fram mot 2050
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Åmot-Vikersund
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 1.
Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
3 tomter gjenstår, 4 mål/tomt. Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av bru over Drammenselva i Geithus
Tiltaket (byggingen) inkluderer: Omlegging av veg/ny kryssløsning til ny bru. Omgjøring av eksisterende bro til gang-/sykkelvei. Fjerning av påhengt gangbane på dagens bro. Rehabilitering av øvrige konstruksjoner. Bygging av ca. 430 m ny gang – og sykkelveg, parallelt med hovedveien. Tilknytningsveier på begge sier av elva. Omlegging av eksisterende og nye tekniske ledninger og føringer i grunnen som blir berørt av tiltakene. Belysning av eksisterende bro, ny bro og veier.
Nybygg av boligområde på Åmot
130 mål. Gnr/Bnr: 142/1, 65, 83, 93-95, 125, 215.
Nybygg av boliger i Modum kommune
15 eneboliger og 15 boliger i rekke/kjede. Gnr/Bnr: 97/1, 13.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 2832 Eikerveien i Modum
1,5 km. Ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien, fra krysset med Øvre Skalstadvei og til krysset med Stalsbergveien.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 2
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Etablering av opplevelsesenter på Simonstranda
8-900m2, utstilling av premiesamling og utstyr, virtuelt opplevelsessenter, forelesningssal og kafeteria.
Nybygg av småhusbebyggelse i Modum
Tiltakshavere Svein Indresæter og Anne Karin Bøhn.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 144 Gustadveien-Vassbunn i Modum
Fra forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av ny standplass i Ulvådalen i Åmot
Ny standplass med skyteavstand 40 km for artilleri er planlagt rett nord for RV 25 i området Ulvåkjølen-Flishøgda.
Rammeavtale for leie av utstyr i Region øst
Rammeavtale på leie av utstyr som lifter, verktøy, trucker, tineutstyr, minigravere, toalettmoduler, aggregater, brakker mm. Opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i inntil (1) ett år, pluss (1) ett år, maksimalt (4) fire år. Felles utlysning for kommunene Dovre, Elverum, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Åmot.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: