Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lier

Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. Ca. 400 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4 m.fl.
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av hotell i Lierstranda fjordby på Brakerøya
1 huskropp ihop med Bygg 3 A, Hotellet som er 3 sammenbygde huskropper.
Nybygg av leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 6,5 daa. Ca. 3500 m2 bolig og 1500 m2 p-hus/kjeller.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av bofelleskap for personer med spesielle behov i Lier
Gnr/bnr: 30/7, 2022/1, 30/46, 30/47, 30/48, 30/53, 30/69.
Riving -og nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Utvidelse av barneskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Egge skole flyttes til Hegg skole. Utvidelse med 120 elever.
Utvidelse-og ombygg av ungdomsskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Sylling skole flyttes til Tranby skole. Kapasitet for 540 elever.
Etablering av forretning på Tranby i Lier
Grunnflate på 1400-1500 m2.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 3
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 75-115 m2/enhet.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.
Utvidelse -og ombygg av barneskole i Lier
Til/nybygg av 210 m2 samlingsrom.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Utvidelse-og ombygg av barneskole mm i Lier
Oppussing av 140 m2 personalgarderobe/toalett, 10 m2 SFO-toalett, 50 m2 sløydsal og 20 m2 lydisolering av kontorer og møterom.
Ombygg av fortau og bussholdeplass m.m i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.
Rassikring/rensk og bolt på Rv 23 Lahell i Lier
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Sanering av vann-og avløpsledning i Lier
1,3 km vann-og avløpsledning.
Sanering av vannledninger i Lier
1,35 km vannledning med blyskjøter må fornyes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: