Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Indre Østfold

Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av omsorgs- og sykehjem i Askim
Blir delt inn i flere byggetrinn. 180-190 boenheter.
Nybygg av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr:11/81, 11/51 og 11/51/1.
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Mysen
Nye arealer for Design/håndverk, Service/samferdsel og Bygg/anleggsfag (fusjoneres med Askim videregående skole sin avdeling). Rivning av flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, kostbare leieforhold i filialer avsluttes og dårlige bygg erstattes.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.
Nybygg av kontor, forreting og boliger i Askim
1-6 etasjer. Gnr/Bnr: 80/53, 80/52 og del av 80/371.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Hobøl, felt 1
Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av flerbolighus på Tomter i Hobøl, felt 4A
12-18 byggemåneder. 2-3 etasje.
Utbedring av Riksveg 22 (tidligere Rv 111) Tranga (fundamenteringssvikt) i Rakkestad
I forslag til handlingsprogram 2018-2023, med utførelse i 2020.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Nybygg av boliger i Indre Østfold
Gnr/bnr: 3/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227. 4-5 etasje.
Nybygg av gang/sykkelvei langs rv22 i Eidsberg
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 4 km.
Nybygg av boliger i Askim
Planområdet er ca. 82 daa. Gnr/bnr: 60/2 59/27, m.fl.
Nybygg av gang/sykkelvei langs fv128 i Eidsberg
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 2 km.
Nybygg av boliger i Indre Østfold
Gnr/bnr: 330/178, /345, /346, /354, /468 og en del av /462.
Nybygg av boliger i Indre Østfold
Grunneier: Frank Petter Søtorp, Runi Holthe Ekeli og Finn O. Sandberg. Planområde: 40 daa. Gnr/bnr: 90/5, 91/1 og 92/16 m. fl.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Indre Østfold
Grunneier: Hilde Alette og Sture Dramstad. 25-35 boenheter. Gnr/bnr: 11/7.
Nybygg av boliger i Båstad
Planområdet er på ca. 7,1 daa.
Utbedring av Fylkesveg 209 Hobøl pukkverk – Foss Hobøl
Forsterkning, dekke, overvann og sluk (3 km)
Utbedring av bru på Fylkesveg 207 i Hobøl, Brøholt bru
Det er behov for større rehabilitering av brua, samtidig bør det vurderes en kapasitetsoppgradering.
Etablering av kollektivknutepunkt i Eidsberg
Oppdraget er todelt og innebærer utarbeidelse av en gatebruk- og parkeringsplan for Mysen sentrum, samt et forprosjekt for Jernbanegata.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hobøl og Spydeberg
Gang- og sykkelvei fra Knapstad til Spydeberg, ca. 2,2 km
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: