Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Utvidelse fra 2 til 4 felt på E134/Rv 23 Måna-Vassum, Oslofjordforbindelsen trinn 2, E20
5,5 km. Også nytt løp i Frogn- og Vassumtunnelen. videre finnes Bråtan bru, Holtebråte viltkryssing. Del av Oslofjordtunnelen byggetrinn 2.
Nybygg av boliger i Frogn
Tidlig planlagt prosjekt. Formålsendring av et større område til ca 250-300 enheter for lavenergibolig og fritid.
Nybygg av leiligheter i Frogn, trinn 1 mfl
Gnr/bnr:1/2, 1/270 1/387, og 85/2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av kontor og lager i Frogn, trinn 2 mfl
Planlagt prosjekt. Eiendommen bygges ut under flere år. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre i Frogn
Gnr/bnr 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 6/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 76 Osloveien i Frogn, Oslofjordforbindelsen trinn 2, E40
3,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger i Heer Nord
BREEAM Very Good. totalt 32 omsorgsboliger i to separate prosjekt benevnt Belsjø terrasse (24 enheter) og Ullerud terrasse (8 enheter)
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av verkstedsbygg på Follo museum i Drøbak
Verkstedet som skal utformes skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Lokaliseringen av Verkstedet gjør det også mulig å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Verkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.
Nybygg av lavblokker i Frogn kommune
25-30 boenheter under planlegging. Kombinasjon av kommunale boliger og privat utbygging. Period for salg av del av tomta er ikke fastsatt, ikke heller hvor stor del som ska selges.
Nybygg av flerbolighus i Frogn kommune
BREEAM "Very good"-sertifisert.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 79 i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 156 Nesoddveien i Frogn kommune
Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
Ca. 1000 m2 boliger og 800 m2 p-hus/kjeller.
Nybygg av barnehage i Frogn
5 avdelnings barnehage.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Frogn
Totalt 32 omsorgsboliger i to separate prosjekt benevnt Belsjø terrasse (24 enheter) og Ullerud terrasse (8 enheter)
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Ferdig regulert. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.
Utskifting av varmekilde ved skole i Drøbak
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. Ved overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i temperaturnivåer. Dette er aktuelt for følgende bygg: Seiersten skole, Frognhallen, Dal skole, Dyrløkkeåsen skole, Ullerud sykehjem og Elleflaten barnehage. Det kan imidlertid være kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: