Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av flerbolighus i Fredrikstad
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Ca 650-700 stk boliger. 4-5 etasjer.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Tre områden på 60 daa, 102 daa og 11 daa.
Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
6-8 etasjer. Næring i de to nederste etasjene og boliger oppover i bygningen. Samme reguleringsplan for hele Cewex-kvartalet, som omfatter Nygaardsgata 32-34, og Arne Stangebyes gate 8. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boliger på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 145 daa. 80-100 stk boliger.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Til- og nybygg av skole i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 601/16, 24.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
Næring i de to nederste etasjene og boliger oppover i bygningen. Samme reguleringsplan for hele Cewex-kvartalet, som omfatter Nygaardsgata 32-34, og Arne Stangebyes gate 8.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 1
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 2
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Nybygg av tomannsboliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 716/35, 45, 178/18, 34 mfl. Ca 15 daa.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 208/1, 360, 487, 793, 834, 868, 876, 1028, 1192, 1492, 1835 og gnr/bnr/fnr 208/1/763, 767, 1079, 1115, 1284.
Nybygg av vei i Fredrikstad
Prosjektet mfatter bygging av ca. 470 meter vei, fortau og veilys.
Rehabilitering av svømmebasseng i Fredrikstad
Utskifting av bassengduk, omgjøring av rørsystem og oppgradering av teknisk rom og lokalet til svømmehallen.
Nybygg av hytter i Fredrikstad
Grunneier: Andrè Kazinci og Erling Gellein. Gnr/bnr 59/5, 59/3 og 59/127. Planområdet er ca 17,8 daa.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Etablering av infrastruktur for datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: