Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 3 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 2
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 2
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av bru på Fv. 2904 over Hallingdalselva i Flå
0,139 km. Dagens bru må rives. Den ny brua blir ca. 139 meter lang, hvorav selve bruplata blir ca.129 meter, og får en utvendig bredde på ca. 8,5 meter. Brua får ny belysning. Ny bru og veitilknyting.
Nybygg av renseanlegg ved Elvemo i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE. Rogaland Industri Automasjon (RIA) vil stå for all automasjon på anlegget, men prosessentreprenør skal levere funksjonsbeskrivelse for styring av prosessen, og eventuell opsjon på eget styresystem med kommunikasjon via bus til RIAs toppsystem. Ca 1325 m gang og sykkelvei.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 1
Ca 5 tomter gjenstår på fase 1. Totalt 1500 hyttetomter på området.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.
Rassikring på Rv 7 Lindelia i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor lav.
Rassikring/rensk på Rv 7 Stavn i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: