Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Bærum

Nybygg av togtunnel (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Sundvollen
23,5 kilometer lang tunnel mellom Sandvika-Sundvollen.
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av boliger og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 2-4
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Tidlig og planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Riving-og nybygg av kontor på Lysaker
Arnstein Arnebergs vei 29-31 inngår i dette prosjektet.
Nybygg av boliger på Fornebu i Bærum
45.000 m2 boligutvikling. Samarbeid med FP Eiendom.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av rekkehus på Gjettum i Bærum
33,4 daa. Samarbeidsprosjekt.
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2024.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Nybygg av boliger i Haslum
Gnr/bnr: 1/373 mfl.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares. Antatt start og kostnad.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i
16 omsorgsboliger og 84 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede. Antatt start og kostnad.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu, trinn 2
Totalt 378 boenheter på Parken Vest 9.6.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu, trinn 3
Totalt 378 boenheter på Parken Vest 9.6.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken. GNR/BNR: 65/222, 435 mfl

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: