Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Asker

E18-korridoren i Asker, utbedring av veistrekning mm
Inkl omlegging av Røykenveiens nordre del.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av leiligheter og næring ved Slemmestad i Røyken
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 12.000 m2 næring.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Oppgradering av Rv 23 Oslofjordtunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7273m.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Byggetid 20-22 måneder. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Forventet entreprisekontraktssum ca. 350 mill.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 3128 m2. Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av næring/offentlig virksomhet evt. boliger i Røyken
Ca. 50 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av nærings-/ offentlig virksomhet, eventuelt bolig. Omfang er ukjent.
Utvidelse av kjøpesenter, nybygg av flerbolighus/butikk mm
Regulert til bilsenter/næring/forretning. Totalt er 9000-10000 m2.
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2.
Nybygg av boligområde i Asker kommune
Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiod 2021-2026.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 3
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Totalfornyelse av KL-anlegget i tunnel på Drammensbanen, JBT 02
Totalfornyelse av KL-anlegget samt noe lavspenning (nødlys etc.).
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av helsehus i Asker
Tidlig prosjekt på idéstadiet. I tilknytning til Søndre Borgen. Antatt kostnad.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg næringsområde, fritidsboliger m.m ved Filtvet
Næringstomt på 1.5 mål. Infrastruktur er etablert. Det ligger en driftsbygning på tomten.
Nybygg av boliger i Asker
Ca. 18 byggemåneder. Ca. 5500 m2 boliger og 2500 m2 p-hus/kjeller.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Utvidelse fra 3 til 6 avdelinger.
Opparbeidelse av veianlegg med tilhørende tiltak i Asker kommune
Tiltakene omfatter opparbeidelse av veianlegg med tilhørende tiltak, herunder gang- og sykkelveisystemer, grøntområder og bekkeåpning, adkomstvei og kjøreveibru over Askerelva med tilpasning til eksisterende infrastruktur innenfor delområde 1.
Nybygg av leilighetsbygg og kjedet eneboliger i Slemmestad
2 blokker med totalt 17 leiligheter og 3 hus med totalt 9 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
1 stk. enebolig, 2 stk. firemannsboliger og 16 eneboliger i rekke.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk i Asker
18-20 boenheter. Ca 2000 m2 boliger og 800 m2 p-hus/kjeller.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: