Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Øvre Eiker

Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Etablering av næringsområde i Fiskum
Totalt 500.000 m2 nærings- og handelslokaler.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av eneboliger og rehabilitering av tomannsbolig i Hokksund
Gnr/bnr 73/14, 80. Felt BFS1-BFS5. 4 eneboligtomter samt en tomannsbolig med behov for rehabilitering.
Ny banekobling vest for Hokksund
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode. Redusert transporttid og økt fleksibilitet mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen/Bergensbanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: