Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Ny tunnel på Rv 13 Osgjelet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 910m.
Ny tunnel på Fv 7 Kvanndal øst i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 1300m.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Oppgradering av E16 Hyvingstunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1347m.
Nybygg av brannstasjon i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av boligfelt i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Nybygg av hyttefelt på Groadalen, Reimegrend i Voss
4 av 33 tomter er solgt. GNR/BNR: 141/1, 2, 3, 142/1, 2, 5
Etablering næringsareal i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Oppgradering av E16 Hernestunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 519m.
Utbygging av Palmafossen skole i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Oppgradering av E16 Sivletunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1114m.
Magasin og stikkrenner på E16 Bjørkli N og S i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m.
Magasin og kulvert på E16 Rinden N og S i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 150m.
Bred grøft og mur på E16 Nagelskjeret i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 410m.
Rassikring på Fv 313 Langeland i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Ormaset i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 140m.
Rassikring på Fv 313 Fasteland Nord II i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Rassikring på Fv 314 Simmaren i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, is. 290m.
Rassikring på Fv 313 Fadnesberget i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 510m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Forvene i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 650m.
Rassikring på Fv 313 Storegrovi i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 314 Krogslia i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 1000m.
Rassikring på Fv 307 Rastalii i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 314 Skjestølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 313 Langelandsbøene i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Fadnes i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Fasteland sør i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikring på Fv 7 Kvanndal vest I i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 30m.
Stikkrenne/bru på Fv 313 Storegrov i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Mindre utbedring av E16 Stallheimtunnelen i Voss
1188m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Nett og kulvert på Fv 7 Lussand vest i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 20m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 313 Fasteland Nord I
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 313 Mestadstrondi
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 1050m.
Rensk, bolt på Rv 13 Svaet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 4c. Skretype tørrsnø. 110m.
Fanggjerde og rensk på E16 Nakkasjeltunnelen vest i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 205m
Terrenginngrep på E16 Skorve i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Overbygg på Rv 13 Elvakroken i Voss
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 190m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengsinngrep på E16 Stalheimsøyene i Voss
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 380m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på E16 Stalheimsøyne gamle veg i Voss
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 90m. Skredtype tørrsnø, stein. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 314 Narheimsgjelet i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, sørpeskred/flomskred. 900m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 314 Skirstølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 280m. Kostnad er ikke beregnet.
Skiltfornying langs E16 i Vestland
Fellesutlysning for: E16 Voss - Borgund og Rv13 mellom Vinje - Vangsnes, total kostnad: 3,5 mnok.
Utarbeidelse av kulturminneplan i Voss kommune
Voss herad innbyr til open konkurranse om konsulentbistand til utarbeiding av kommunedelplan for kulturminne for Voss. Konsulentbistanden skal dekka kulturminnefagleg og prosjektfagleg kompetanse. Heradet sine eigne ressursar kan nyttast i arbeidet der dette er omtalt i tilbodet. Det skal leverast ferdig kulturminneplan med prosess etter involveringsprosess forankra i Plan og bygningslova.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: