Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vaksdal

Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Overbygg på E16 Bogelia vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på E16 Bogelia i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 80m.
Tilbygg av skole og SFO i Vaksdal
Riving av eksisterende bygningsmasse inkl. nærliggende boliger, prosjektering og bygging av ny skole med tilhørende uteområde.
Oppgradering av E16 Jamnatunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 791m.
Oppgradering av E16 Hettetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 626m.
Oppgradering av E16 Trollkonetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 734m.
Fanggjerder, isnett og bolting på E16 Kråkeberg i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 560m.
Ombygg till konsert/kultursal i Vaksdal
Ombygging av 1 etasje till konsert/kultursal.
Oppgradering av E16 Bogetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2036m.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Rassikring på Fv 314 Storebotn i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 120m.
Omlegging av veg på Fv 344 Nesheimskulten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 314 Bergsøyne i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 314 Øye i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 344 Storesvaet, Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 344 Trefall i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 569 Setesteinelvi i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 344 Neset i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 70m.
Rassikringstiltak på Fv 314 Gjertnesfossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Rassikring på Fv 569 Kloelvi øvre i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 569 Grønhaugelvi, Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 314 Geitebåselva i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 569 Flåten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Terrenginngrep og stikkrenne/bru, Fv 314 Svartagrovi i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikring på Fv 314 Fosse i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskres. 520m.
Rassikring på Fv 314 Benketona i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 120m.
Rassikring på Fv 569 Kaland i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 280m.
Rassikring på Fv 569 Kullshammeren i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 170m.
Rassikring på Fv 344 Langhølen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 250m.
Rassikring på Fv 569 Idlefossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø. 30m.
Terrenginngrep og nett på Fv 344 Lavikteigen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø. 340m.
Rassikring på Fv 569 Bråtet i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m.
Rassikring på Fv 569 Straumsurene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 150m.
Rassikring på Fv 379 Bergsviktunnelen sør i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 314 Demma i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 250m.
Rassikring på Fv 314 Storefossen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 344 Nesheimkulten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred.
Rassikring på Fv 313 Kjellhaugen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Rassikring på Fv 344 Kvernhusbekkjen i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 140m.
Rassikring på Fv 314 Svedna i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 280m.
Rassikring på Fv 314 Øyelia i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Rassikring på Fv 314 Fossnes i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 210m.
Rassikring på Fv 344 Glupen i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 350m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 344 Botnabrekko i Baksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø. 260m.
Rassikring på Fv 344 Brakestad i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 313 Nesheimlia i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Nesheimslia i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest,
Rassikring på Fv 344 Bergokulten i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest, Skredtype is, tørrsnø, stein. 80m.
Rassikring Fv 344 Fossurdane i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred, stein. 160m.
Rassikring på Fv 314 Bergsurda i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein, bløtsnø/sørpeskred. 240m.
Portal på Fv 569 Mordalstunnelen utløp v/Mo i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Isnett på Fv 569 Svartaberget i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 200m.
Terrengtiltak på Fv 569 Eikemovatnet, Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 110m.
Isnett på Fv 569 Vikastø i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein, flom. 110m.
Isnett på Fv 569 Storreset i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 30m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: