Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ulvik

Overbygg på Fv 300 Teigahol (Prærievogna) i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 120m.
Overbygg på Fv 300 Melnes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Bru på Fv 572 Orshaugbekkjen i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Bru og fangnett på Fv 572 Ura i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Fanggjerder på Fv 300 Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes Nord II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 150m.
Bru og terrengtiltak på Fv 572 Staursnes Nord I i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 60m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes sør III i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.
Terrenginngrep på Fv 572 Orshugbekken i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 572 Orshaugbekkjen sør i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 572 Hellenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. 30m.
Rassikring på Fv 572 Espelandsdalen i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 572 Bergoberget I i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 520m.
Rassikring på Fv 572 Sandvikja i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 20m.
Rassikring på Fv 572 Bergoberget II i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 90m.
Overbygg på Fv 572 Bjørnesteinen i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Terrenginngrep på Fv 572 Staursnes sør II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Terrenginngrep på Fv 572 Hetlenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Kariteigen i Ulvik
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: