Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Samnanger

Portal på Fv 7 Liaros i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 700m.
Fanggjerder på Fv 7 Ådlandslien I i Samnanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utbedring av tunnel på Fv 7 Haukanes i Samnanger
Utbedring etter forskrift om tunnelsikkerhet. I investeringsprogram for fylkesvegnettet.
Nybygg av dagsenter og omsorgsbolig i Samnanger
Tidligt, usikkert prosjekt. Uklar fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Rassikring på Fv 137 Sagen i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 134 Fiske i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 40m.
Rassikring på Fv 134 Langeland i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 134 Haga i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Rassikring på Fv 134 Verkane i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 390m.
Rassikring på Fv 134 Vetlakleivi i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Bred grøft på Fv 133 Høysetgjelet i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 190m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngtiltak og isnett på Fv 7 Liaros nord i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 320m.
Terrengtiltak på Fv 7 Storebekken i Samnanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Nett på Fv 7 Frølandsvatnet i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 90m.
Nett og sognemur på Fv 7 Frølandsuren i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Isnett på Fv 7 Storli i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: