Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Osterøy

Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Vevle
Totalt kan det bygges 17-20 boenheter på området fordelt på 2 utbyggere.
Utvidelse av barnehage på Hauge i Osterøy
Utvidelse av barnehage med nytt separat bygg.
Fangnett, isnett og bolting på Fv 360 Navena i Osterøy
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 400m.
Rassikring på Fv 137 Nordbøvatnet
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerde på Fv 360 Tveit Øst i Osterøy
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 700m.
Terrengtiltak på Fv 360 Stokkaneset vest
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Fanggjerde og isnett på Fv 360 Haus øst i Osterøy
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 480m.
Nett på Fv 360 Votlo øst i Osterøy
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 300m.
Utbedring av Fv 5418 (tidligere fv 360) Bruvikvegen i Osterøy
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Isnett på Fv 360 Kvisti vest i Osterøy
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 170m.
Terrengtiltak på Fv 360 Storaviki, Osterøy
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: