Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Modalen

Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Rassikring på Fv 569 Modalstunnelen utløp v/Mo i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 569 Otterstad i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 120m.
Rassikring på Fv 569 Slottet i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 345 Holmurda i Modalen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.
Rassikring på Fv 345 Farestveit
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 130m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 345 Stutteskavlen i Modalen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbedring av Fv 569 Mo-Slottet i Modalen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utbedring av Høgabergtunnelen i Modalen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: