Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Masfjorden

Etablering av akvakulturanlegg i Andvik, Masfjorden
30 daa. Basert på RAS teknologi (resirkuleringsanlegg). 2 stk fjellhaller. Planert område ca 6.600 m2. Utfylling i sjø ca 50.000 m3. Lengde kai ca 150 m. Areal fjellhaller ca 3.300 m2. Areal bygg for postsmolt ca 2.900 m2. Byggehøyde ca 14,5 m inkl kontor. Areal bygg garasjer/tørk ca 550 m2. Areal kontor/garderobe ca 690 m2. Parkeringsplasser 20 stk. Arbeidsplasser ca 15.
Rassikring på Fv 383 Indre Haugsdalen i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 383 Matre vest i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 381 Fossesvingene i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 381 Fossen i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m.
Rensk og bolt på Fv 379 Styggjargjelet i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 310m.
Portal på E39 Masfjordtunnelen sør i Masfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: