Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Luster

Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Tunnel på Fv 337 Sundaskreden i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 600m.
Nybygg av elkraftverk i nedre del av Fortundalen i Luster
Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på om lag 80 GWh
Overbygg på Fv 331 Sørheimtunnelen II Sør i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest 2018-2029 Skredtype stein, flom, sørpeskred/flomskred. 130m.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av boliger i Luster kommune
13 daa, reguleres for ca 2,5 boliger/ daa. 2-3 etasjer.
Overbygg på Fv 331 Seljegrovi i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 180m.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Rassikringstiltak/portal på Fv 55 Råumtunnelen vest i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Skredvoll på Fv 55 Røneidsberget i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 550m.
Nybygg av hytter i Luster
Ca. 10 hyttetomter.
Ny infrastruktur for boliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Fanggjerder og kulvert på Fv 331 Kvitaskreda i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, flom. 290m.
Overbygg på Fv 337 Buhellerviki i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m. Kostnad er ikke beregnet.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 300m. Kostnad er ikke beregnet.
Ny portal på Fv 604 Fossøytunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 260m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal på Fv 331 Sørheimtunnelen I sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 337 Hillersnilsgrovi i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringsriltak på Fv 331 Bjørkeneset i Luster
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Skredtype stein. 20m.
Isnett og bolting på Fv 331 Krossberget i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 130m.
Terrenginngrep på Fv 331 Almeholet i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 331 Berrteigskreda i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 331 Øykjagrovi-Flaskeuri i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 450m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Natdropeneset i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 510m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Eidsneset i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Grovabøen i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 250m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Grovaøyane i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 337 Svori i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Mordalsviki i Luster
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype jord og stein. 890m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø, stein. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Fossøytunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen sør i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 20m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Espe i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/tørrsnø. 150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 604 Knipperneset i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: jord og stein. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Ebbem i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 60m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Berge-Fortun i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Dokkamarki i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 600m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Havelia i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 55 Røneidstunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 240m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Hesjevoll i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 150m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Røysi i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 180m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Ysteelvi-Midtelvi i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 390m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Myrhaug i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: