Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lærdal

Oppgradering av Rv 5 Fodnestunnelen i Lærdal
6604m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E16 Seltatunnelen og Borgundtunnelen i Lærdal
1632m. Seltatunnelen og Borgundtunnelen.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri, trinn 3
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal kommune
Konsesjon er gitt av NVE.
Nybygg av havn/kai i Lærdal
Cruisekai, tømmerkai og container- eller godskai.
Oppgradering av E16 Lærdalstunnelen i Lærdal
24 509m. Ventilatorer oppstart høst 2020. Hovedtunnel oppstart høst 2021
Oppgradering av ventilatorer på E16 Lærdalstunnelen i Lærdal
24 509m. Ventilatorer oppstart høst 2020. Hovedtunnel oppstart høst 2021
Rassikringstiltak på Fv 243 Vikaberget i Lærdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 210 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 52 Eldrevatn i Lærdal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 1300m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: