Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Høyanger

Nybygg av bru over Sognefjorden, Lavik-Oppedal
Tre alternativer: flytebru, rørbru eller hengebru. Mulighetsstudien av hengebrua utføres internt i Statens vegvesen. Seks firma ble prekvalifisert for utarbeidelse av konseptvalgutvikling av flytebru og rørbru. Alle som var pre-kvalifisert ble invitert til å sendte inn minimum to forslag (flytebru, rørbru, og/eller en kombinasjon) De seks konsulentgrupperinger som søkte om prekvalifisering var: Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS, underleverandører Johs Holt, COWI, NGI, Skanska, Tor Vinje, Rolf Øyvind Johansen Reinertsen/Olav Olsen konsortiet, underleverandører Snøhetta, Arup, B ergerABAM, Faltinsen, Johansson Sweco Norge AS, underleverandører Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS, Anders Bleie Norconsult AS, underleverandør Haug og Blom-Bakke AS Multiconsult AS, underleverandører WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner Gmbh LMG Marine AS, underleverandører Marintek, Teknisk Data AS, S midt & Ingebrigtsen AS, Fondasol
Ny tunnel eller bru på E39 Avestien i Høyanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 63 Trangane i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 1000m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.
Rassikringstiltak på Fv 92 Vamråk i Høyanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Myklebust i Høyanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på FV 92 Mjølsvik I i Høyanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m.
Rassikring på Fv 92 Instevik i Høyanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, sørpeskred/flomskred. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Sande i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 130m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 92 Dyrdal i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Mjølsvik III i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 930m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring av Fv 92 Mjølsvik II i Høyander
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fanggjerder på Fv 93 Heldalsheia i Høyanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø.
Terrenginngrep på Fv 8 Massnes I i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtnsø/sørpeskred. 20m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 8 Massnes III i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 93 Rørvik i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 900m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokavatnet IV i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 250m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Ortnevik i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrepå på Fv 92 Heggenes i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring av Fv 92 Fridalen II i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikring på Fv 93 Juvet i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype stein. 400m.
Rassikring av Fv 92 Fridalen I i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype sørpeskred/flomskred. 180m.
Rassikring av Fv 92 Krokavatnet V i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring av Fv 92 Krokavatnet VI i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 350m.
Rassikringstiltak på Fv 8 Sandelstølen i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtnsø/sørpeskred. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokvatnet III i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Gildråna i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 92 Bjordalstunnelen aust i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 92 Bjordaltunnelen vest i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 92 Søreidetunnelen vest i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 92 Vamråktunnelen vest i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 40 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Systona i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Vadheimstunnelen aust i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 140m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Ulvåna nord i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 950m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 63 Stølsbotn i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 8 Gamle Skreda i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, sørpeskred/flomskred. 150m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Omlegging av veg på E39 Hesthaug i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 300m. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 Ytredalen i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 580m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Fasaderehabilitering av barneskule i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fanggjerde på Fv 55 Bergselv II i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 20m.
Fanggjerde på Fv 55 Bergselv I i Høyanger
Høyt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 20m.
Terrengtiltak på Fv 55 Systrona i Høyanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Sikring av vei i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: