Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gulen

Ny trasé for å unngå skarpe kurver på Fylkesveg 57 Halsvik i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé med ny tunnel øst for Haveland på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny vegtrasé øst for Dalsøyra på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Deler av strekningen trenger gang- og sykkelveg.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 57 Lund i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Utbedring til fri høyde 4,5m.
Ny trasé med ny tunnel og ny bru på Fylkesveg 57 Omdal-Nesetunnelen i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Økt fri høyde til 4,5m i Nesetunnelen. Ny bru over Livresundet.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Nybygg av hytteområde i Gulen
23 tomter av 63 er solgt til private utbyggere.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 650 m med ø1400 mm i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 106 og kraftstasjon. 11,50 GWh. Glassdør.
Nybygg av enebolig og hytter på Dingja
Totalt 116 tomter. Delvis private utbyggere.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Brandanger
10-15 hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Gulen
10,10 GWh. Glassdør.
Terrenginngrep på Fv 7 Krosstølneset I i Gulen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 7 Eivindvik i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 604m.
Rassikring av Fv 2 Yndesdalsvatnet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 500m.
Rassikringstiltak på Fv 1 Hauglandsstranda i Gulen
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 400m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 1 Instefjordkrysset i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 1 Stølsgjelet i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 7 Krosstølneset III i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 1 Hauglandstunnelen Sør
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 140m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 7 Krosstølneset I i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, flom. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 337 Vikabukta i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 615 Kleppenes i Gloppen
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype is, stein, sørpeskred/flomskred. 100m.
Terrenginngrep, bred grøft på Fv 5 Kringla i Gulen
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø, stein. 250m.
Rassikringstiltak på Fv 2 Engeset i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Wergeland II i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 2 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Storegjelet i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 300m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Wergeland I i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Fv 3 Ytreskreda i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 3 Hamnesgjelet i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 110 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på E39 Instefjord i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: