Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Fitjar

Nybygg av videregående skole i Bergen
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Opprusting av Fv 73 Dåfjordvegen frem til Sælevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Opprusting av Fv 75 på vestsiden av Storavatnet i Fitjar
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av hytter i Fitjar
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 61/399 m.fl.
Oppgradering av sentrum i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: