Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Eidfjord

Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Nybygg av hytter i Eidfjord Resort, trinn 2
Tomtene selges til private.
Nybygg av hytteby i Eidfjord Resort, trinn 2
Nøkkelferdige seksmanns- og tomannsboliger. Ikke behov for maling.
Nytt overbygg på Rv 7 Kyskredo i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 7. Skredtype tørrsnø. 190m.
Fanggjerder på Rv 7 Rossanes øst i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 490m.
Terrengtiltak på Rv 7 Storlia II i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 250m.
Portal på Rv 7 Måbutunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 7 Vikjabekkjen i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Stiganestunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 50m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Skredvoll på Fv 103 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Etablering av utsiktsplattformer, parkering og offentlig toalett m.m ved nasjonal turistveg på Hardangervidda
Tredje etappe på Vøringsfossen omfatter utsiktsplattformer, stiforbindelse, parkeringsplass og offentlig toalett på Fossetromma med planlagt gjennomføring 2021-22. Som forberedelse til anlegg av en stor utsiktsplattform er det behov for fjellsikring som separat tiltak, et relativt lite men krevende anlegg. Forutsatt nødvendige avtaler om medfinansiering kan nytt kafebygg og tilhørende parkering på Fossetromma, gjennomføres 2022-23.
Terrengtiltak på Fv 103 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Bolting på Fv 103 Kråkeskarvet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 30m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: