Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Austevoll

Etablering av landbasert kråkebolleanlegg på Haukanes i Austevoll kommune
RAS-anlegg. Gnr/bnr: 46/7 m.fl. Planområdet er ca. 150 daa.
Nytt næringsområde på Haukanes i Austevoll kommune
Planområdet er på ca. 160 mål/daa. Gnr/bnr: 46/170 m.fl.
Etablering av nytt hyttefelt i Kvernavika på Taranger
Gnr/bnr: 34/11 m.fl. Planområdet er på ca. 111 daa. Private grunneier, bland annet Geir Lasse Taranger.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Austevoll
Ca. 129 daa. Ca. 100 m2/hytte.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: