Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Askvoll

Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Terrenginngrep på Fv 609 Nordalselva i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Svineelva I og II i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, bred grøft på Fv 609 Lynghøtunnelen i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 609 elva ved Stegaberget
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Håkleiva i Askvoll
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rensk, bolt på Fv 609 Lynhøgtunnelen-Svineelva i Askvoll
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 230m.
Terrenginngrep på Fv 609 Stegaberget aust i Askvoll
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: