Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Alver

Nybygg av boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Utbygging av næringsområde i Frekhaug
Området er på ca 40000m2.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Utvikling av tomt i Knarvik i Lindås
Tomten er på ca 21,7 mål, og det er store uteområder/lagerområder på 4000 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 4 mfl
Trinn 4 mfl består av 63 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av rekkehus i Manger, bygg 4
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 3 mfl
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av leiligheter i Austmarka, bygg 3
Trinn 3 består av 40 stk leiligheter. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102, mfl
Nybygg av boliger på Kjeilen i Lindås
34 eneboliger og 3-4 flerbolighus.
Etablering av infrastruktur for boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av rekkehus i Manger, bygg 3
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 2
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Lindås
Gbnr. 138/25 og 14. Total 20-25 boenheter.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av brannstasjon i Radøy
Lokalisering nord for eksisterende helsehus og vest for NGIR sin miljøstasjon.
Nybygg av tomannsboliger i Austmarka, bygg 2
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Fylkesveg 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, bygg 3
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, bygg 4
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Tilbygg av ungdomsskole i Meland
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Ca 1 enebolig och 1 tomannsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: