Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av boliger på Sotra i Sund
Blokkleiligheter, firemannsboliger og eneboliger. Området ved Skogsskiftet.
Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 2
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av leiligheter i Straume, trinn 4 m.fl.
Total utbygging 250-300 leiligheter. 5-6 trinn total.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av fritidsbustader og lagerbygg mm på Hellesund i Øygarden
110 daa. 4610 m2 næringsareal. Gnr/bnr: 971, 14, 17 og 222.
Nybygg av landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk på Selstøvågen i Øygarden
Søknaden gjeller produksjon av 3,75 millioner settefisk med storlek mellom 200-500 gram.
Nybygg av rekkehus og punkthus i Straume
Videre utbygging av Strømme Gård.
Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av hytter, naust, småbåtshavn og lager mm i Fjell
71 stk hytter, småbåthamn og bøyehamn med til sammen 106 båtplasser, 15 naust, fritids- og turistformål med utleie og ulike servicetilbod, næringsvirksomhet med kafé, marina, kajakk- og kanoutleie, vinterlagring av båtar, drivstoffutsalg m.m.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter på Møvika i Fjell
Grunneier er Linda Marie Møvik og Jan Gunnar Møvik .
Nybygg av boliger i Straume
Gnr/Bnr: 35/534 og 637 m.fl.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av leiligheter i Straume, trinn 2
Total utbygging 250-300 leiligheter. 5-6 trinn total.
Nybygg av leiligheter i Straume, trinn 3
Total utbygging 250-300 leiligheter. 5-6 trinn total.
Ombygg-og alternativt riving-og nybygg av leiligheter i Fjell
Gnr/bnr: 40/7, 37 mfl. 20-30 stk leiligheter. Riving av sykehjem, nybygg av leiligheter.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av boliger på Fjell
Ca. 56-60 boliger. Felles regulering med HBE Eiendom AS
Etablering av boliger på Tveita i Fjell
Planområdet er 27 daa. Gnr 7/21 m.f. 16 eneboliger og 2 tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Fjell
Private grunneier (Wenche Snekkevik, Torill Algrøy og Lars Steinar Snekkevi).
Nybygg av leiligheter i Straume sentrum
9,5 daa. 30-35 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i på grensen mellom Våge og Anglevik
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av boligfelt i Blomvåg
Privat grunneier, foreløpig ukjent.
Nybygg av hotell, boliger og klubbhus i Fjell
Hotell med 30 rom, flerbolighus med 20 leiligheter og ett klubbhus planlegges.
Nybygg av hytteområde på Fjell
Totalt ca. 40 hytter.
Nybygg av boliger på Klausamyra, Bildøyna i Fjell
3 eneboliger, 3 boliger i rekke.
Nybygg av småbåtshavn i Blomvåg
Privat grunneier, foreløpig ukjent.
Ny natursti på Ågotnes i Fjell, del 5
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Nybygg av vei i Tjeldstø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: