Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vinje

Nybygg av hytteområde på Torvetjønn
Vito as opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Rassikring på E134 Gautesvik i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels.
Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Rassikring på Rv 9 Hjalmarnuten i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor lav.
Nett, rensk, bolt, rasgjerde på Rv 9 Haukelia i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø,stein. Skredfaktor høy.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Til- og ombygg av helsesenter i Vinje kommune
Nytt påbygg mot nord. Storleik på om lag 150 m2. Påbygget skal huse kontor, samt røntgenrom. Ombygging av om lag 265 m2 som mellom anna inneber flytting av resepsjon, venterom og røntgenrom. Ny overbygd ambulanseinngang, samt overbygg ved hovudinngang. Etablering av fleire rømningsdører. Opparbeiding av ny parkering, samt nytt uteareal.
Rassikring på E134 Vågslibygda i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: