Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Tinn

Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
1 km vei. 500 m 22 kV jordkabel. Stasjonen vil bli bygd med fasader av betong og glass, med fernisser av tre.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 1
Skileikområde, langrennsløype, hoppbakker, skatehall og utendøres skateområde.
Forsterking og grøfting av vei på Fv 364 Mæl-Ormemyr
Fjærning av faste dekker, rensk, fiberduk mm.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 2
BMX-bane og naturløype, Friplassen-område med turn og lekeplass.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 3
Torg med sitte- og skatemuleigheter, buldreanlegg og hinderløype.
Utbygging av bredbånd i Tinn
Gjelder Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag og Tinn kommuner.
Asfaltering av vei i Tinn kommune
A-B: Har lav, men akseptabel standard, og bør asfalteres innen tre år. B-C: Har kantskader, ujevnheter, sprekker og krakelleringer. C-D: Er ferdig utbedret med ny asfalt i 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: