Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Skien

Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg av boliger på Åfoss i Skien
Tomten er på ca. 54 daa. 5 dekar avsatt til boliger. Innspill er levert i forbindelse med rullering av kommuneplan. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i Sandefjord
3-4 etasjer. Foreløpig skissert 16 stk. boenheter. 2,1 daa
Nybygg av næringsvirksomhet og teknisk infrastruktur i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av leiligheter ved Lundedalen i Skien
Prestegårdsgate/Hesselbergsgate.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Nybygg av punkthus ved Buer på Borgeåsen
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Nybygg av næringsarealer i Ånnerød
Avhenger kommunedelplan. Konsulent for forprosjetkering er engasjert. Hører sammen med prosjektene Lakåsenområdet og Vikdalen. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av næringsarealer i Vikdalen, Skien
Avhenger kommunedelplan. Konsulent for forprosjetkering er engasjert. Hører sammen med prosjektene Lakåsenområdet og Ånnerød. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av næringsarealer i lakåseneområdet
Avhenger kommunedelplan. Konsulent for forprosjetkering er engasjert. Hører sammen med prosjektene Ånnerød og Vikdalen. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 3 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 4-6 år (2018-2020).
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.
Utbedring på Fv 60 Nøklegård-Vestfold grense i Skien
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Sandblåsing og maling av Tjerndalen viadukt
Sandblåsing og maling. (157,20 km).
Nybygg av VA-ledning i Skien
Tidlig prosjekt.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Ny bru over Falkumelva i Skien, Bypakke Grenland
Bru fra Gulset over til Falkum og Mæla. Brua skal knytte seg til eksisterende vegnett på begge sider av Falkumelva.
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 1 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 6-8 år (2021-2023).
Etablering av småhus/hardbruksboliger tilpasset brukere med spesielle behov på Tollnes i Skien kommune
Fellesutlysning for Skien småhus/hardbruskboliger og Tollnes småhus/hardbruskboliger. En enhet ved brannstasjonen og 2 enheter i på Tollnes.
TS-tiltak på Fv 357 Skottfossvegen i Skien
Fartsdempende tiltak og bedre tilrettelegging for myke trafikanter i "sentrum" og fram til Kanalbrua.
Utbedring av Fv 31 Luksefjellvegen i Gjerpen i Skien
Vurdering av tiltak for at myke trafikanter kan krysse fylkesvegen ved Sommerfryd.
Forlengelse av gang- og sykkelveg på Fv 356 Gisholtvegen i Skien
1. etappe til Rognsbru. 2. etappe til kirka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: