Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Porsgrunn

Ny 4-felts vei langs E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
17 km. Prekvalifiserte entreprenører: EIFFAGE Génie Civil. Arbeidsfellesskap Acciona Construcción, S.A. Salini Impregilo S.p.A. Arbeidsfellesskap Obrascón Huarte Lain, S.A. SK Engineering and Construction Co. Ltd. FCC Construcción, S.A. AF Gruppen Norge AS
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2-3
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Videreutvikling av nærings- og boligområde ved Porsgrunnselva i Porsgrunn kommune
Private grunneiere. Uklart hvem som vil utvikle område som byggherre.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Etablering av nytt boligområde på Heistad
Gnr/bnr: 68/1, 68/280, 68/281.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 142 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 1
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn, trinn 3 mfl
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boliger og næring/kontor på Strømtangen i Brevik
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en blanding av boliger og nærings/kontorformål, med bebyggelse i 3-8 etasjer. Gbnr. 83/196 og 83/203
Nybygg av verksted, lager og kontor på Herøya i Porsgrunn
Ca 11 daa. 3-4 etasjer. Gnr./bnr. 200/3956, 1991, 1992, 1994 og deler av eiendommen 200/1989.
Etablering av dagligvareforretning i Porsgrunn kommune
Ca. 35 parkeringsplasser. Planområder er på ca. 4,3 daa.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Nybygg av leiligheter og butikk i Porsgrunn
3 etasjer med leiligheter og 1 etasje med næring.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika, Porsgrunn
Ny anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika for flytting av 1.000.000:- kubikk stein.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Ombygging av sentrumsområde i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Oppgradering av E18 Brattåstunnelen i Porsgrunn
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 520m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Oppgradering av E18 Hovettunnelen i Porsgrunn
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 539m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av boliger på Vestsiden i Porsgrunn
Bygging av 3 boliger i konsentrert småhusbebyggelse, samt å utnytte eksisterende sjøbu med sterke verneinteresser til boligformål. Planforslaget åpner for inntil 2 boenheter i sjøbua.
Oppgradering av dam i Porsgrunn
Ca. 12-14 byggemåneder. Levetidsforlengelse av demningen. Sweco har gjort en tilstands vurdering av eksisterende betong og fundamentering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: