Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nome

Nybygg av boligområde, ballbinge/lekearealer, vei og parkering i Nome
Ca. 55 daa. Delt i 3 differensierte arealer innenfor samme område. Gnr/bnr: 101/638, 101/421.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Renovering av internat ved videregående skole i Ulefoss
Oppgradering av varmeanlegg, vinduer, fasade, lektriske anlegg, innvendige dører, gulv og veggflater.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.
Oppgradering av vannledninger i Nome, fase 2
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: