Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av handelspark i Bø
Ca. 5000-7000 kvm.
Påbygg av hotell og kontor i Bø
40-50 nye hotellrom.
Nybygg av boligområde med tilhørende infrastruktur i Årnes, Sauherad
2-manns og 4-mannsboliger. 28-30 tomter. Gnr/brn: 96/9, 96/44 og 96/84.
Nybygg av leiligheter i Bø
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa.
Ny bru på Fylkesveg 359 Åse bru i Bø
I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av leiligheter i Midt-Telemark, trinn 2
Totalt ca. 2500 m2 på trinn 1-3.
Etablering av rekkehus i Midt-Telemark, trinn 2
Totalt ca. 2500 m2 på trinn 1-3.
Utvidelse av skole for barn med spesielle behov i Bø
Utvidelse av barneskole for barn med spesielle behov.
Separering av spillvanns- og overvannsledning i Notodden kommune
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020. Ca 600 m.
Utbedring på Fv 359 Bø-Kleppe
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Etablering av brakke/modul ved skole i Midt-Telemark
Skolen er full. Behov for rom til utsatte grupper.
Utvidelse av pukkverk i Midt-Telemark
Utvidelsen vil være på ca. 93. daa.
Sandblåsing og maling av bru over Sagelva
Sandblåsing og maling. (km 167,00)
Oppgradering av fasade på låve i Midt-Telemark
Oppgradering av muer for å sikre at bygget ikke raser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: