Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kviteseid

Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Gnr./bnr. 38/1, 38/104, 38/114, 39/102, 39/77
Overbygg på Fv 304 Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: