Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kragerø

Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 m.fl.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av fritidsboliger og industri i Kragerø
Ca. 70 fritidsboliger og 3000 kvm industri.
Etablering av infrastruktur for rekkehus, leiligheter, hytter mm i Kragerø
Infrastruktur for ca 500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av kunst-og litteraturhus og Munch-senter i Kragerø
Tidlig prosjekt. Kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter på Kirkebukta i Kragerø
Oppføres i to trinn. Trinn 1: parkeringsanlegg med plass for ca 200 biler. Trinn 2: 30 leiligheter. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 mfl.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Kragerø
Fermannsbakken 4-8. Bygg 1: 8 leiligheter på 2 plan med parkering på bakkeplan. Bygg 2: Parkering på 2 plan med 5 leiligheter ovenpå.
Oppgradering av Kragerøtunnelen på Fv 38 i Kragerø
535 meter. Felles kontrakt for Kragerø- og Vadfosstunnelene.
Reservevannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av hovedvannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ringsystem for vann- og avløpsledninger i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av Vadfosstunnelen på Fv 38 i Kragerø
680 meter. Felles kontrakt for Kragerø- og Vadfosstunnelene.
Nybygg av høydebasseng i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Nytt lager og arbeidssted i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Dimensjonsøkning av vannledning på Øya i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ventilasjonsarbeider i Rådhuset i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utvidelse av avfallsdeponi i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Sikring av stenras ved vei i Kragerø
Felles utlysning for Gamle Kragerøvei 15, Gamle Kragerøvei og Hornemans vei 8, Storkollveien 16m Gamle Kragerøvei 43/45 og Bråtenveien 20.
Etablering av pumpestasjon til renseanlegg i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av fortau i Rørviklia, Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av ledningsstrekk i bakken for gatelys i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av varslingsanlegg på skoler i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av renseanlegg i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av flerbrukstårn og bod på Øytangen i Kragerø
Det gamle fugletårnet på Øytangen på Jomfruland skal rives og det skal føres opp et nytt og høyere “flerbrukstårn” samt en ny bod på samme sted. Tårnet har en grunnflate på ca. 10 m2 og høyde er ca. 11,2 m til øverste plattform. Ved siden av tårnet skal det oppføres en mindre bod som skal benyttes til informasjon med mer. Boden har grunnflate på ca. 20 m2 og høyde på ca. 2.8 m.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av turvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av ladestasjoner i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av parkeringsplasser i Kragerø sentrum
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Fasadearbeider på skole i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nye kjøkken ved sykehjem i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021. Bytte av 6 stk kjøkken. 2 stk/år i 3 års tid.
Ombygging av gangvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av taklamper i idrettshall i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Nytt kjøkken ved barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Takarbeider på barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Opprusting av mur ved kirkegård i Skåtøy
Fra økonomiplan 2018-2021. Opprustning av kirkegårdsmur.
Etablering av overløp for kloakkpumpe i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av toalettanlegg i kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Rehabilitering og oppgradering av tak på kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av vinduer for ungdomsskole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av automatisk klokkeringing for klokketårn i Støle
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av gulvbelegg i barnehage i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av taklamper i skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av belysning i våpenhus og kirkerom i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av ny bru ved kunstskole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av strømuttak ved kirkegårder i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: