Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Horten

Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gn/bnr: 125/19, 125/242, 125/326, 125/334, 125/333, 125/25 mfl.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av leiligheter i Rørestrand, trinn 1
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 3 mfl.
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Riving av industrihall og nybygg av boliger i Rørestrand, trinn 2
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av barneskole i Horten
18 byggemånader. Ca 120-150 elever. Skolen skal bygges på Nykirke idrettsanlegg og erstatte dagens skolebygg.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 2
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Trafikksikkerhetstiltak i Horten
Nykirke-Søndre Vegge.
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nye boliger for unge utviklingshemmede i Horten
Opsjon på hevsenk skap i 4 lgh, solceller og lyddistribusjonsanlegg.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 310 Nykirke-Søndre Vegge i Horten
Ca 3 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Nybygg av hytter på Frebergsvik
Tomtene selges til selvbyggere og utbyggere. Arbeid med infrastruktur på området ligger på eget prosjekt og er ferdigstilt. Bilveg frem til tomtgrensen. Tomtene ligger 50-300m fra sjøkanten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: