Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Færder

Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse med båthavn i Færder
2-5 etasjer. Øst for Bruabekken. Skal deles opp i flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse med båthavn i Færder
2-5 etasjer. Vest for Bruabekken. Skal deles opp i flere byggetrinn.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Tjøme
Fortetting med 22-25 boenheter.
Kollektivfelt på Fv 308 Grindstuveien-Teie veidele i Nøtterøy/Tønsberg
Fra handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Tjøme i Færder
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny rundkjøring på Fv 309 Ekeneskrysset i Nøtterøy
0,6km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Utvikling av torg m.m i Færder kommune
Området er på totalt ca. 12 daa.
Ny parkeringsplass i Færder kommune
Parkeringsplass 20-30 plasser.
Nybygg av fortau i Torød
Langs vestsiden av Oserødveien. Gnr/bnr: 59/15, 129.
Omtekking av tak på kirke i Teie
Fullstendig omtekking tak (forbedret duk).
Innvendig vedlikehold av kirke i Torød
Behandling/maling innvendig av vegger/tak/gulv. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nytt varmeanlegg og varmestyring på kirke i Torød
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: