Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (159)
Drangedal (13)
Færder (161)
Fyresdal (21)
Hjartdal (50)
Holmestrand (253)
Horten (207)
Kragerø (167)
Kviteseid (31)
Larvik (441)
Nissedal (37)
Nome (32)
Notodden (161)
Porsgrunn (343)
Sandefjord (433)
Seljord (30)
Siljan (13)
Skien (574)
Tinn (61)
Tokke (85)
Tønsberg (406)
Vinje (89)
Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg næringspark med kontorer, lager og logistikksenter i Re
Omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Ny 4-felts vei langs E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
17 km. Prekvalifiserte entreprenører: EIFFAGE Génie Civil. Arbeidsfellesskap Acciona Construcción, S.A. Salini Impregilo S.p.A. Arbeidsfellesskap Obrascón Huarte Lain, S.A. SK Engineering and Construction Co. Ltd. FCC Construcción, S.A. AF Gruppen Norge AS
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 2 mfl
ca 160 dekar. Trinnvis utbygging, 10-20 daa, blir utført i trinn 1. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere.
Riving av industri og etablering av ny bydel i Holmestrand
Totalt 500-1000 leiligheter på Hagemanns Brygge.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Tønsberg
500 boliger. 25.000 m2 næring. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Dunkjevlehagen. Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl.
Nybygg av hytter i Tuddalen, Hjartdal
Det er planlagt bygging av 50 høystandardhytter årlig.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal i Tønsberg
6 daa. 3.600 kvm kontor, 3.200 kvm forretning/servering og 4.000 kvm parkering.
Nybygg av boliger og forretning i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av en bolig og plasskrevende varegrupper. Innspill kommuneplanrullering er levert. Ca 100 daa.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 ferdigregulerte tomter. Totalt 2000 tomter.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
6400 kvm næring og 11000 kvm boliger.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Holmestrand, trinn 2 mfl
Totalt 50 stk rekkehus (2 etasjer) og 160 stk leiligheter (3-5 etasjer) på Mistelpark. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse med båthavn i Færder
2-5 etasjer. Øst for Bruabekken. Skal deles opp i flere byggetrinn.
Nybygg av kontor, kulturhus og boliger i Holmestrand
A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators. DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS. Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 m.fl.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg ved Valløy
180-190 boliger. 6000 m2 næring.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 m.fl.
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av boligblokk og næring i Sande sentrum
Revåveien 22-26. 3609,7 kvm tomt. 5-7 etasjer. Gnr/Bnr: 19/5, 26.
Nybygg av svømmeanlegg i Tønsberg
Prosjektet er planlagt realisert i et interkommunalt samarbeid med Færder kommune. Det er inngått en samarbeidsavtale om utredning av felles nytt svømmeanlegg, samt intensjon om å realisere anlegget i fellesskap.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2-3
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, eneboliger mm i Notodden
Planlagt totalt ca 100 stk boenheter på eiendommen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: