Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vardø

Nybygg av smoltanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Oppgradering av E75 Vardø tunnel
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Oppgradering av vann-og avløpsanlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av tak på sykehjem i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av tak i idrettshall i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av varme og lys i idrettshall i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg a skilekanlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av parkouranlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: