Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Skjervøy

Rassikring/Ny tunnel på Fylkesveg 347 Singla I-IV i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 2000m.
Nybygg av regionalnett (66 kv - 132 kv) mm, Hamneidet – Skjervøy
Etappe 1 strekningen Storslett – Hamneidet Etappe 2 strekningen Hamneidet – Skjervøy
Nybygg av hytteområde i Skjervøy
Plassering ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgsboliger i Skjervøy
10 stk omsorgsleiligheter og 2-3 stk avlastningshybler.
Utdyping av fiskerihavn, Skjærvøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ny voll på Fylkesveg 866 Skognes I-III i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 100m.
Fangvoll på Fylkesveg 347 Skjellelva i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 250m.
Rassikring på Fylkesveg 348 Fjellvang i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 100m.
Rassikring på Fylkesveg 349 Sandnes i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 100m.
Rassikring på Fv 348 Kaiones I i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 300m.
Rassikring på Fylkesveg 348 Karnes I og II i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Rassikring på Fylkesveg 349 Bjørn i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Rassikring på Fylkesveg 349 Jeskebakk i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 159m.
Rassikring på Fylkesveg 348 Langfjord i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Rassikring på Fylkesveg 349 Slettnes i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Rassikring på Fylkesveg 349 Havnes i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 210m.
Utdyping av fiskerihavn, Arnøyhamn i Skjervøy
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Infrastruktur for boligområde i Skjervøy
Tomterna skall selges til selvbyggere. For 20 boligtomter. 300 meter vei og 280 meter VA-grøfter.
Rassikring/overvåking, varsling på Fv 348 Kjellvågen i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1050m.
Rassikring/overvåkingssystem på Fv 349 Skrednesene i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1057m.
Rassikring på Fylkesveg 347 Oterelvene I og II i Skjervøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, flom. Skredfaktor høy. 1900m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 348 Kaiones II i Skjervøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: