Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Senja

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 277 Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 327 tomter. 1.700.000 m² Eventuelt også riving av eksisterende bygg. Gnr/bnr: 36/1,2,15,27,30,59,67,74 m.fl.
Utbedring av vei i Finnsnes
Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Mefjordaksla.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 243 Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 263 Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Nybygg av blokkleiligheter i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 2-7 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av boliger i Senjahopen
Ca 80 stk boliger.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Tungeneslian i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 320m.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. 1-3 etasjer. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Etablering av eneboliger, leiligheter og herredsgård i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303. Ca 20-30 leiligheter.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skarvhammaren i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 151m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skalandtunnelen sør i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 89m.
Nybygg av utleieboliger og turistanlegg mm på Senja
1 bygg med 8 utleieboliger og 2 stk eneboliger. Gnr/bnr: 118/3, 28, 32 og 33.
Nybygg av parkeringskjeller i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av leiligheter i Finnsnes, Lenvik
10-12 mindre leiligheter.
Utbedring av tofels veg med møtesplasser på Fylkesveg 862 Breitindtunnel-Mefjordaksla
2,7 en kilometer strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med møteplasser.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Rassikring/støtteforebygninger på Fylkesveg 232 Bløtkakesvingen i Torsken
200 meter støtteforbygninger/snøgjerde og erosjonssikring.
Rassikring på Fv 862 Breitindvatnet i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor lav. 100m.
Rassikring på Fv 277 Tustern I og II i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 419m.
Rassikring på Fylkesveg 277 Sandvik/Husøyvågen i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 102m.
Masseuttak og fyllingsarbeider ved Senjahopen i Berg kommune
2 lokaliteter: Hanslarsaneset og Steinneset. Total kostnad: 10 mnok. 1. Utlegging av sandputer på sjøbunn i fyllingsområdene, totalt ca 12000 m3. 2. Uttak av steimasser, transport og fylling i sjø"Lokalitet 1", ca 50 000 m3. 3. Utlegging av fiberfuk over sjøbunnen "Lokalitet 1" (før innfylling av mudringsmasser). 4. Utlegging av toppdekke "Lokalitet 1, ca 43000 m3. 5. Utlegging av toppdekke "Lokalitet 2", ca 21 000 m3. 6. Uttak av steinmasser, transport for plastring av fyllingsfronten "Lokalitet 2" ca 5 500 m3.
Rassikring på Fylkesveg 862 Hestesletta i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Oppgradering av barnehage i Senja
Vedlikehold på tak og ventilasjon. Videre er det behov for oppgradering av adkomstvei og uteområder samt inngangsparti.
Oppgradering/utskifting av bygningselementer på skole i Senja
Oppgradering/utskifting av ulike bygningselementer ved Vikstranda skole. Etterisolering, stifting av vinduer og oppgradering av 42 elektriske anlegg og teknisk utstyr (beredere/brannvarsling). Det er også planlagt oppgradering av uteområdet.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Straumen bru-Ballesvika
Utbedring av 11 eksisterende møteplasser og bygging av 20 nye møteplasser.
Utbedring av Fylkesveg 243 Lavika-Gjeskeneset
Utbedring av åtte eksisterende møteplasser og byging av 14 nye møteplasser.
Tunnel og fanggrøft på Fylkesveg 862 Breitindtunnelen vest-Vindhammerneset, Berg
Fem sprengingsinstallasjoner, og en fangdam med kulvert for sørpeskred.
Fangmur og forlengelse av portal på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen vest i Berg
30 meter overbygg og 70 meter fanggjerder eller mur.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 243 Sifjordskaret
600 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde mm. på Fylkesveg 862 Kvalvika i Berg
150 meter støtteforbygninger/snøgjerde og tre skredtårn.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Torskenskaret-Torsken
10 nye møteplasser og utbedring av 5 eksisterende møteplasser.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Fjellsendtunnelen vest
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde og utsprening av fanggrøft.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Riventunnelen sør
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Bratthesten tunnel vest i Berg
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Otervika i Berg
1000 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Rassikring på Fylkesveg 862 Skarvhammarn i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Rehabilitering av tak m.m på skole i Senja kommune
Forsterkning av tak og ombygging av takkonstruksjon. Oppgradering av elektriske anlegg samt brannvarslingsanlegget. Det må også gjøres lydisolering av klasserom samt etablere rømningsvei fra mediateket. Det må også gjøres etterisolering av klasseromsfløya noe som også betyr oppgradering av utvendig fasader.
Tak- og ventilasjonsarbeid på skole i Gibostad
Oppgradering av tak og vinduer på gymsal og garderobe på skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: