Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kvæfjord

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 83 Gamvik i Kvæfjord
Fylkesveg 83. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 193m.
Nybygg av næringsbygg i Kvæfjord
Utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel.
Voll, kulvert og utflytting av veg på Rv 85 Gullesfjord I i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 70m. Skredfaktor middels.
Etablering av boligområde i Kvæfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 16 byggeklara tomter.
Rassikring/ny fangtvoll på Rv 85 Langvassdal i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 50m. Skredfaktor middels.
Nybygg av kraftverk på Våtvoll
Konsesjon er gitt. Fremdrift er foreløpig uklart. 4,11 GWh. Vil utnytte et fall på 160m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Byggestart tidligst 1. kvartal 2015.
Sanering av avløpsanlegg i Kvæfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av flerbrukshus i Kvæfjord
Samlokalisering av bibliotek, frivillingsentral, rus-og psykiatritjenesten medregnet Møtesplassen og folkeverksted.
Rassikring på Rv 85 Gullesfjord III i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 150m. Skredfaktor middels.
Rassikring på Fylkesveg 83 Gombogsæter i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 25m.
Rassikring på Fv 83 Svartdalen i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 232m.
Rassikring på Fv 83 Pøyla i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 473m.
Rassikring ved Rv 85 Brattelva i i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 40m. Skredfaktor lav.
Opprusting av vei i Kvæfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: