Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hasvik

Nybygg av settefiskanlegg på Veines ved Breivikbotn på Sørøya
ca. 260 daa. Gnr./bnr. 3/1, 3/4, 3/20, 3/24.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: