Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Harstad

Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Nybygg av flerbrukshall mm i Harstad, trinn 2-3
Trinn 1, se prosjekt; Nordlysparken trinn 1. Infrastrukturen se prosjekt; Nordlysparken VVA.
Nybygg av handelspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Harstad
33 stk tomter med en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg C-E
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av bibliotek og kino i Harstad
Harstad kommune søker leverandør til OPS-samarbeid.
Nybygg av havbad ved Harstad havn
25 meters basseng, sauna, garderober, serviceareal og et barnebasseng innenfor et areal på 30 x 40 meter. Forprosjektgruppen har bestått av: Kjersti Karijord Smørvik (prosjektleder), styret Grottebadet/UiT. Kjetil Christoffersen (sekretær), daglig leder Grottebadet. Trond Bottolfsen, UiT Handelshøgskolen. Rolf Olsen, ROC. Ivar Frans Hagenlund, Harstad havn. Børge Weines, Harstad kommune.
Nybygg av senter for funksjonshemmede i Harstad
Nybygg av 14 stk omsorgsboliger, 9 stk avlastningsleiligheter og dagsenter.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Oppgradering av kai på Larsneset ved havn i Harstad
Oppdraget omfatter utbedring av betongkonstruksjoner, oppgradering av kaiutrustning samt etablering av katodisk beskyttelse.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Etablering av mobil isbane i Harstad kommune
Harstad kommune skal gå til innkjøp av en kunstisbane i Generalhagen. Kunstisbanen skal være tilgjengelig for alle og kunne skape aktivitet i sentrum. Kunstisbanen skal plassers i byparken på et eksisterende fast dekke av belegningsstein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: