Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2630m.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fylkesveg 19 Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Utvidelse av kvartal A52 i Alta
1. et. Forretninger, tjenesteyting. 2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting. 4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.).
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 350 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 35 industritomter.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av byggvareforretning på Thomasbakken i Alta
Lagerområder for trevare og "drive-in" for opplasting på bil og henger for kunder (ca 4000 m2) samt butikk/lager på ca 2500 m2. Parkeringsareal 3168 m2. Gnr/bnr 27/854, 855.
Etablering av boliger i Alta, trinn 2-4
90-110 boenheter totalt.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Utvikling av skiferkaia i Alta
Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av hall på Østsida i Alta
Fra investeringsbudsjett 2019-2022
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av gymsal i Alta
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Etablering av VA-ledninger under ungdomsskole i Alta kommune
Alta kommune skal etablere ny overvannstilknytning, separere takvann fra sanitært spillvann og rehabilitere bunnledninger under Alta ungdomsskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: