Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Trondheim

Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger i Klæbu
Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av leiligheter og noen næring/handel i Trondheim
450-500 stk nye boliger. Næringsarealer i 1 etasje. Gnr/bnr: 316/280 og delvis 316/438, 316/50, 316/404.
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av boliger på Lundåsen
Gnr/bnr: 178/295, 8.
Nybygg av leiligheter mm på Lade i Trondheim, trinn 2 og 3
5-7 etasjer. Totalt 500-600 stk boliger. Gnr/bnr: 412/250, 381.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Planlagt 600-700 boenheter. Bygges trinnvis.
Nybygg av boliger på Solberg i Trondheim, trinn 2 mfl
Totalt ca 550-650 boenheter på Solbergåsen.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2-3
Felles parkeringskjeller. 6-15 etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planområdet er på ca 42,1 daa.
E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av boliger og dagligvarebutikk på Leangen i Trondheim
5-7 etasjer. Dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim
15 mål. 220-280 boliger.
Nybygg av skole og flerbrukshall i Trondheim
Fellesultlysning for bygging av 2 skoler, idrettshall, rehabiliteringssenter og utomhusarealer.
Nybygg av leiligheter og riving av videregående skole i Trondheim
Ladehammerveien 4- 6. Gnr/bnr: 414/177, 178, 181, 480. 4-6 etasjer.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av leiligheter og fellesfunksjoner i Trondheim
Fellesfunksjoner i 1 etasje evt. 2 etasje. Gnr/bnr 62/427, 438, 469 mfl.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av leilighetsbygg på Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, trinn 4-6
29,5 daa. 4- 7 etasjer. GNR/BNR: 439/87 og 414/358, 366, 307, 308, 310, 388.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim, trinn 1
BBB5 og BBB7. 6-7 etasjer. Totalt 500-600 stk boliger. Gnr/bnr: 412/250, 381. Rehabilitering av Autronicabygget til leiligheter og Selvaag Pluss lokaler. 32 leiligheter og 850 kvm med service samt nybygg av 176 leiligheter.
Nybygg av skole, idrettshall, fotballbane og barnehage i Østbyen i Trondheim
Ny skole som skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler planlegges med kapasitet for 700 elever. Rammene for prosjektet inneholder også midler til erverv av tomt. Det tas høyde for at skolen kan bygges med idrettshall.
Nybygg av leiligheter i Heimdal, trinn 3
Kostnaden er den totale for alle trinn. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger og forretning i Trondheim
Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Ny vidaregående skole i Granås
Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser hvordan ny skole med eventuell idrettshall kan løses på tomten vest for Brundalen skole. Mulighetsstudien er brukt i arbeidet med reguleringen av tomten. Skolen er ment å avlaste Markaplassen, Charlottenlund og Hoeggen ungdomsskoler. Skolen forventes å gi 500-600 nye elevplasser. Skolen bør stå ferdig i 2023.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leilighetsbygg på Lade i Trondheim, trinn 6
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av leilighetsbygg på Lade i Trondheim, trinn 7
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av kontor i Trondheim
Totalt 20000 m2 for B-bygg og C-bygg.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lilleby (ny bydel)
Gnr/bnr: 415/20, 22, 24 og 244. 3-7 etasjer. 100-120 stk boliger.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Totalkostnad på Dalgård på Byåsen ekskl. tomt og byggherrekostnad ca 370 mill. Oppdelt i tre trinn.
Nybygg av leiligheter mellom bydelene Lade og Leangen, B5, trinn 1
5-6 etasjer. Totale ca 505 boliger. + barnehagetomt.
Nybygg av innovasjonssenter i Trondheim
GNR/BNR: 405/39, 117 og 177
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Nybygg av leilighetsblokk i Trondheim
90-120 stk leiligheter. 5-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Grilstadfjæra B3 og N7, Stranden
Bygges på påler ut i kanalen. Bebyggelsen består av leiligheter i lamell og rekkehus med varierende størrelser. Mot nord og øst er byggene på fire og fem etasjer, mens det mot sør og vest er planlagt rekkehus i inntil tre etasjer. Ytterst kommer punkthus på inntil åtte etasjer.
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Nybygg alternativt om- og tilbygg av kunstindustri- og kunstmuseum i Trondheim
Sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: