Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stjørdal

Nordlandsbanen, ombygging jernbane Stjørdal-Åsen med Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400-600 leiligheter på området i Sørbyen. Gnr/bnr: 162/42 og 162/366
Nybygg av næringsbygg i Stjørdal
Ved flyplassen. Ca 20.000-25.000 m2.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Nybygg av boliger og fortau ved Kvislabakken - Nesset i Stjørdal
Gnr./bnr: 84/ 11, 35, 130, 171, 179, 212, 221, 222, 457; 500/ 1; 525/ 1.
Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Utvidelse av leiligheter og kontor i Stjørdal
" Kvartal BS29a ". Næring i de 3 nederste etasjene. Bygges sammen med eksisterende bygg i Kjøpmannsgata 10 og 12.
Nybygg av kontorbygg i Stjørdal
Byggeklart. 8,5 mål, 170% utnyttelse.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av parkeringsanlegg i Stjørdal
Byggeklar tomt på 6,5 mål.
Nybygg av leilighetsbygg på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400-600 leiligheter på området.
Nybygg av butikk/ kontor og leiligheter i Hegra
Butikk, kontor 1. etg, leiligh 2-3. etg. 3-4000 kvm.
Ny terminalløsning ved Trondheim lufthavn Værnes
Ny sorteringshall for inn- og utland.
Nybygg av bussterminal, parkering og undergang i Stjørdal
Planen omfatter bygging av bussterminal, kryssing jernbanespor og parkering.
Nybygg av eneboligeri kjede i Stjørdal
Totalt antall enheter anslås til ca. 5-6.
Ny gang og sykkelvei på E6, Kvithammer-Skatval del 2
Utsatt i påvente av kommunedelplan Kvithammar-Åsen. Ca 2900m.
Fv 705 Stjørdal-Brekken, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23.
Forberedende arbeider i forbindelse med ny E6 Kvithammar-Åsen
Midlertidig rundkjøring på E6, utbedring og omlegging av fv. 6808, omlegging av avkjørsler og midlertidige anleggsveger samt tilbud for myke trafikanter.
Etablering av hardbrukshus i Stjørdal
5-7 hus i kommunen, plassering ikke fastsatt.
Fv 705 Hellbrua i Stjørdal, Forsterkingsarbeider på bruer i Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Grunnarbeider på vei mellom Stjørdal og Brekken
Vegetasjonsrydding, sprenging, kurveutretting og komplett oppbygging av ny veilinje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: